fredag 27. mai 2016

Teknologi og musikk blir innovasjon

Konsert med nyskapende blanding av klaver, elektronikk, lys, video og komposisjoner. 
I samarbeid med musikkens venner i Odda presenterer pianisten Inger - Kristine Riber og lyddesigneren Ragnhild Tronsmo Haugland en spennende konsert med ny musikk - som også høver seg godt for barn og unge.

Det skjer torsdag 7. juni kl. 19:00. Stedet er Formannshuset og byen er Odda. Utøverne er Inger-Kristine Riber på piano, Ragnhild Tronsmo Haugland på elektronikk og Bjørne Møen på video.

Etter konserten vil det bli anledning til å snakke nærmere med artistene/ komponistene/ skaperne.

Hva får vi oppleve?

Vi lever idag i en hverdag omgitt av ny teknologi, og særlig for barn og unge er dette en naturlig del av hverdagen. Det er viktig at barn og unge vert møtt i kjente element, men og med utfordring om å læra. Verket som vert presentert i denne konserten er skrive med et mål om å formidla tradisjon og gi kunnskap om kulturuttrykk som er en viktig del av vår kulturarv, men ikke nødvendigvis alltid present i hverdagen.

Om musikken
Riber og Haugland er også komponister av musikken, og har skrevet verket med en bakenforliggende ide om å forene industri og kunstuttrykk.

Musikken i konserten søker derfor i et grenseland mellom det gamle og det nye, det akustiske og det elektroniske, som et eksperiment på å finne en ny skapende form.

Musikken som blir presentert fokuserer på rytmiske strukturer, sekvensbygging og tonalitet hentet fra norsk folkemusikk, og gjennom bearbeidelsen og elektronikken smelter disse kjente elementene til et nytt og svært spennende landskap.

Inger-Kristine Riber
Klassisk pianist og komponist frå Voss med  fleire år erfaring som solist og kammer-musikar på internasjonalt nivå. Karakterisert som ein entusiastisk lagspelar som raskt mestrar nytt repertoar i eit bredt spekter av musikalske stilartar. Som kunstnerisk leiar for KulturFjorden har ho markert seg eit stort engasjement for kulturfeltet i Hardanger.

Ragnhild T. Haugland 
Komponist, cellist, lyddesignAr og musikkprodusent utdannet ved Norges Kreative Høgskule og Solent University. Jobbar hovedsakleg med musikk og lyd til nye mediar, musikkteater, og sceniske produksjonar. Har utvikla eit særegent lydbilde der ho leikar seg med akustiske og elektroniske lydlandskap. Ho utforsker lydlandskap og prøver alltid å leite etter nye og spennande uttrykk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar