torsdag 23. august 2018

Alt ordner seg - alltid


Jeg har hatt gleden av å jobbe som kommunalsjef kultur- og idrett i Odda kommune siden mai 2015. I denne perioden har jeg aktivt jobbet med noen prinsipper:
Digitalisere kulturlivet

  • Gjøre kultur mer synlig 
  • Skape mer mangfold 
  • Nye tanker skal prøves
  • Brukeren i fokus 
  • Barn- og unge først 
  • Fortette kvalitet i sentrum 

Denne bloggen har vært en viktig del av dette arbeidet. Mest fordi jeg har kunnet deler dypere tanker om hva vi driver med på kommunal kulturarena. I tillegg har jeg blogget en del på egen kanal som kultursjef. Der har jeg personlig ment og løftet problemstillinger av mer nasjonal karakter.

I tillegg har vi prøvd å etablere faglig kunnskapsdeling på blogg for kino, folkebad, kulturskole og Meieriet. Dette ar etter hvert falt sammen, men la nå tanke leve videre. Er du ansatt et sted pga. faglig kompetanse bør du kunne mene og dele dette med dine brukere.

Jeg har i dag tatt ned alle de andre bloggene. Dette blir foreløpig siste blogginnlegg på Odda kultur. Om 1 år og 4 måneder er Odda kultur historie, men likevel kan denne bloggen ligge her og være til inspirasjon for andre som lurer på hva som skjedde i disse tre årene. 

Kulturlivet vil selvsagt utvikle seg vider. med eller uten kommunal ledelse. Odda skal inn i en ny kommune og derfor er det viktigere å ha en kulturell satsing der - i Ullensvang kommune - enn i Odda.

Nå skal først og fremst kommunale tjenester driftes. Biblioteket får meråpent og økt tilgjengelighet. Kulturskolen flytter til ungdomsskolen. Kinoen er som før (tre dager i uka) og Odda folkebad er som før (åpent mandag til lørdag). Meieriet er avbemannet, men tilgjengelig for alle lag- og organisasjoner.

Vi har dratt ned driftsbudsjettet på kultur med ca. 5 millioner og gått fra 154 plass til 49 plass på indeksen for kulturkommuner i landet. Vi har fått tre nye festivaler og mye tyder på at den nye kulturkommunen burde klare å bli blant landets 20 beste kulturkommuner. 

Jeg tror det kommer til å gå veldig bra med Odda og Ullensvang. Der folk møtes bygges kultur. Alle kultur bidrar til identitet.

Alt ordner seg - alltid! 

PS! Dere finner meg i Rana som kultursjef 1. oktober 2018 - 1. oktober 2020. Bloggende som før på www.kultursjefen.no