tirsdag 31. oktober 2017

Kulturindeksen 2017


Kulturindeksen måler kommuner på størrelse, aktiviteter, tilbud og publikums bruk av tilbudet. odda er en liten kommune, men vi er likevel opptatt av å stige i gradene. Så hvordan har det gått?

I 2015 lå vi på 159`ende plass - basert på data fra 2014.
 
I 2016 ble det 74 plass - basert på tall fra 2015:

I 2017 ble det ytterligere forbedring til 49`ende plass. Denne gang basert på data fra 2016.


Når vi ser på disse grafene oppdager vi at det er generelt dårlig med aktivitet på scenekunst, kino og frivillighet. Under frivillighet finner vi blant annet historielag, husflidlag, kor, korps og kunstlag. Her scorer vi lavt. Mens vi på voksenopplæring har en stigende kurve.

Vi har økt på antall konserter og tildelinger av midler. Dette siste krever at det søkes om midler. Litteratursymposiet, kulturetaten og biblioteket står for dette.

Antall Kinovisninger ligger lavt i forhold til folketall i Odda. Dette, sammen med lavt besøk på visninger, slår dårlig ut. Men så har vi ikke registrert visninger på bygdekinoen i Røldal.Oppsummert
En slik kulturindeks setter sammen en sett av data og gir oss en målestokk i forhold til andre kommuner i Norge. Dette er verdier man mener er viktig for et kulturelt bevisst samfunn. Det er utrolig kjekt at vi stadig stiger på denne indeksen. Og med rett arbeid og registrering av lag og aktiviteter vil vi stige ytterligere - fortjent!

Eplilog:
Jondal er på 138`ende plass. Ullensvang er på 33`de plass. Hva er forskjellene?

Jondal har veldig bra kulturskoletilbud. Først og fremst er det mangfold. Også har de godt med fastboende kunstnere og godt belegg for frivillighet. Dette er felt hvor Odda scorer svakt. Ved sammenslåing burde den nye kommunen komme høyt opp! 
  
Jondal kommune 2


Ullensvang har også sterkere kulturskoletilbud enn Odda. Flere fastboende kunstnere. Mye bedre tilbud på området frivillighet.
Ullensvang herad 2017
De to nabokommunene vil dra nytte av vårt bibliotek. Konsertproduksjonene er flere hos oss samt godt med ansatte på kulturadministrasjon.

Odda kommune 2017

Dersom du slår sammen disse tre kommunene vil du se det blir ganske så god helhet. Vi har ulike styrker og lite felles svakheter. Det vil si. Vi har noen felles svakheter. Det forteller oss egentlig alt om hva vi skal fokusere på: Scenekunst. Kino. Den kulturelle skolesekken. Vi kan få til dette om vi samarbeider og da burde vi klare å komme på topp 10 lista :-)