torsdag 17. august 2017

Utvikle kino- og kulturscene

K-LEAN er et 6 måneders prosjekt for tre pilotområder i Odda kommune. 
Odda kultur omorganiserer og retter fokus på utvikling av kino- og kulturscene. Det betyr at tre medarbeidere skal jobbe sammen om kino- og kulturscene. Bredere program, mer tilbud, mer for barn- og unge, bedre opplevelser, kvalitet, hygge og glede. Motto er: Kjekkere sammen!

I førse omgang vil dere merke dette med et utvidet kulturprogram for både barn-, unge og voksne, men vi må bli bedre på vår publikumsutviklingen. Derfor er vi blitt med kommunen i et nytt kompetanseprosjekt: K-Lean.

I dette prosjektet skal vi i 6 måneder jobbe med å analysere og forbedre kundereisen. Hvem er sjefen? Kunden/brukeren. Enten det er helsestasjon eller kinopublikum - brukeren er sjefen. Det er brukerens blikk som skal bestemme hva vi gjør.

Her er en film fra første samling. Så håper vi dere vil merke forskjell etterhvert som  vi tar i bruk det vi lærer :-)