søndag 22. april 2018

Referat dialogmøte 9. april

I forbindelse med sammenslåing av de tre kommunen har arbeidsgruppa for kultur og innbyggerinvolvering en serie dialogmøter. Her vil vi ha innspill, tanker og behov for den nye kommunen som skal bygges.

I etterkant av dette møtet er det blitt gjort flere justeringer og nye tiltak for innbyggerinvolvering. Deriblant informasjon og workshopsmøter på Utne, Røldal, Kinsarvik og Jondal de kommende ukene.

Her er referat fra det første møtet:

fredag 20. april 2018

Innbyggerinteraksjon - fase 1 og 2


Pressemelding

Vi skal bygge en ny kommune. Kultur og identitet blir sentralt. Derfor er det satt ned en kommunal arbeidsgruppe. Den har kartlagt kulturfeltet i de tre kommunene. Hva kommunene gjør - både lovpålagt og frivillige ansvar. 

Dette vil vi dele med alle innbyggerne. 

Arbeidsgruppa innkalt derfor til et åpent møte om kultur og identitet 9. april. Det skjedde i Odda, på Meieriet kulturhus, hvor ca 30 aktive deltagere møtte frem. 

Arbeidsgruppa skulle først og fremst lytte til hva de frivillige tenker, ønsker, trenger og drømmer om. På møtet kom det frem mange gode innspill og tanker. 

Kultur skapes av både frivillige, private og kommunene. Vi skal bygge en ny kommune sammen. I den prosessen er det viktig at de frivillige sine behov og ønsker kommer frem. Vi trenger en kulturvisjon. 

Det er særlig fem innspill vi nå vil følge opp i den videre prosessen: 
  • Mer informasjon om hva man har kartlagt i fase en. Hva er det totale bildet for kommunal aktivitet knytta til kultur og identitet. 
  • Kan vi få en workshop på de neste møtene? 
  • Hva er bestillingen til de frivillige? Hva vil dere at vi skal bidra med? 
  • Må alle møter være i Odda? 
  • Vi trenger et kulturråd (og et idrettsråd) 
Arbeidsgruppa har tatt dette med seg og lagt en ambisiøs og involverende plan for videre arbeid med sammenslåingsprosessen. 

fredag 13. april 2018

Årsrapport kultur 2017


Her vil det komme en film som viser kulturaktiviteter for kommunens engasjement i kulturlivet i Odda.

mandag 9. april 2018

Dialogmøte - kultur & identitet


Hvordan bygges en ny kommune? Det er helt opp til de som bor der. Jo - faktisk - det er akkurat slik det er. Det er innbyggerne som får den kulturen de fortjener. Ved å vær aktiv skapes kultur i møte mellom frivillige, private og kommunen.

Hvordan skapes kultur? Her er noen eksempler:
  • Ingebjørg Bratland konserten var privat arrangør som leide Odda kulturscene. 
  • Hardanger spillfestival er det Joakim Sørå som tok initiativ til. Sammen med en gjeng frivillige miljøer og enkeltpersoner blir dette en stor frivilligfestival. 
  • Litteratursymposiet lønnes av Odda kommune. Mange ansatte bidrar. Frivillige bidrar. Og mange profesjonelle får sin jobb ved å være artister på scenen under de fem dagene arrangementet varer. 
  • Kulturprisen deles ut hvert år på et eget tilpasset kulturarrangement i regi av Odda kommune. 
Noen ganger er arrangementet gratis. Noen ganger er det støttet. Andre ganger er det gratis og sponset. Og i Odda kan du nærmere jul gå inn på en konsert helt gratis, men du velger selv å betale når du går ut igjen fra Lions konserten etterpå.

torsdag 5. april 2018

Bli med å bygg ny kommune


Den første januar 2020 er Odda kommune blitt historie og Ullensvang kommune er født. Kultur spiller en viktig rolle i hvordan vår identitet oppleves. Hvem blir med? Hva skal til? Hvordan kan vi samarbeide?

Mandag 9. april 2018 kl 18:00 - 20:00 på Meieriet kulturhus i Odda.