søndag 28. januar 2018

Musikk, lyd, mekking og bygging


Vi inviterer innbyggerne i Odda til å bli med på et musikkprosjekt hvor man får mulighet til å bygge sitt eget strengeinstrument og en gitarpedal. Og man får være med å spille på instrumentet man har lagd under en konsert i Odda under Hardangerfest 16 mai.

Prosjektet ledes av musikerne Ole Andre Farstad og John Hegre, og de har med seg Knut Olai Mjøs fra Pladask Elektrisk til pedalbyggingen.

Ivrig? Her finner du masse spennende informasjon om prosjektet. men les gjerne videre, samt se filmene våre. 

De som blir med på kurset får være med å bygge sin egen gitar - med elektronikk! 

fredag 12. januar 2018

Støtte til frivillige med fokus på barn- og unge 2018

Det er tid for å utvikle kulturen gjennom støtte fra Kommunen. 
Da er 2018 i gang og vi skal kort se på hvordan midler og støtte utlyses i Odda kommune. Alle først vil jeg nevne at vi har kulturfondet. Det har jeg omtalt i eget blogginnlegg her, men vi har fem andre ordninger. Så her er noen tanker og innspill til utvikling og støtte av kulturen i Odda kommune.

Støtte til aktiviteter for barn- og unge i idrettslag
Som tidligere år får idrettslag støtte til drift og aktiviteter for barn- og unge. Dette beregnes utifra antall medlemmer registrert sentralt hos Idrettsforbundene.

Støtte til aktiviteter for barn- og unge på kulturfeltet
Så kan ulike kulturorganisasjoner søke om støtte til sine aktiviteter hvor barn- og unge er med. Dette er tradisjonelt skolekorps, 4H osv. Her har det vært få organisasjoner som søker. Det kan skyldes at det er få interessemiljøer som er organisert. Dette ønsker vi å se nærmere på.

torsdag 11. januar 2018

Kulturfondet i Odda 2018

Kulturfondet i odda skal stimulerer kultur og næring. 
Kulturfondet er eit kommunalt verkemiddel oppretta for å initiera nyskaping og utvikling innan
heile kulturfeltet. Fondet er og eit verkemiddel for næringsutvikling.

Det vert ytt tilskot til
a. Nyetableringar
b. Prosjektutvikling i eksisterande føretak.

Krav til søknaden
a. Søknaden må beskriva kva tiltaket går ut på - ”forretningsideen”
b. Det må vera budsjett og finansieringsplan for tiltaket
c. Ansvarleg søkar og organisering av tiltaket skal gå tydeleg fram av søknaden
d. Forventa sysselsettingseffekt skal omtalast
e. Om søknaden er eit utviklingsprosjekt som går over fleire budsjettår må den vera
periodisert tilsvarande.

Søknader som ikkje tilfredsstiller desse krava vil ikkje bli lagt fram for fondsstyret med
tilråding om løyving. Det er ikkje utarbeidd søknadsskjema.

søndag 7. januar 2018

Fra Kairo til Odda - en kulturkveldDette er Christian Stejskals fargerike og personleg historie frå han si ferd til fots frå Wien til Aksum i Etiopia. I denne framsyninga får vi gripande historier, fiolinspel og foto signert Stejskal.

Odda kultur inviterer til kulturkveld mandag 15. januar kl 19:00.

Christian Stejskal er ein norsk kunstnar med base i Kairo i Egypt. Multimedia framsyninga "Mitt Nabolag" er forteljinga om min pilagrimsferd til fots frå hans fødeby Wien, via Jerusalem til den heilage byen Aksum i Nord-Etiopia.  

Undervegs på denne reisa så møtte han "Zabaleenerane", Kairos uoffisielle kristne søppelarbeidare i det såkalte "Garbage City" i Kairo. Etter å ha avslutta pilgrimsferda i Aksum så flytta han inn i Søppelbyen kor han bodde saman med "Zabaleenarane" samstundes som han livnærte seg som fiolinist ved operaen i Kario.

De siste 5 åra har han fotografert livet blant søppelarbeidarane, samstundes som han har skrevet noveller frå Søppelbyen, eit arbeid som har fått støtte frå "Fritt Ord" og "Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup".

Publikum vert tekne med på ein fargerik og personleg reise frå Christian sin fødeby Wien til hans liv blant Zabaleenarane i Kario kor han fortel syv forteljingar om syv menneskjeskjebner frå Søppelbyen, samstundes som han viser fotografier på skjerm og spelar Arabisk musikk samt eigenkomponert musikk på fiolin.

Framsyninga vert på Kulturscena. Kiosken er åpen.
Lokalene vert opna kl. 18.30
Varer 90 minutter pluss pause

Pris: 100,-
Honnør og ungdom: 50,-

Billetter på www.oddakino.no 


onsdag 3. januar 2018

Kulturprisen 2017 utlysning

Kulturprisen 2017 skal tildeles den ildjelen som frivillig har bidratt til et bedre samfunn for oss alle. Hvem blir det? 
Nok et år er over. 2017 inneholdt en mengde kulturarrangementer og aktiviteter, men i det stille og hverdagslige er det enkeltpersoner som står på og holder hjulene i gang.

Men du har også de ildsjelene som i det stille legger tilrette for at andre skal få oppleve en festival, konsert, turnering eller andre kulturaktiviteter.

Samfunnet stopper uten de frivillige. De som bidrar på dugnad. tar i et tak - gang på gang. Eller brenner for at noe skal skje. Noe nytt. Noe bere. Noe som gleder. Forenkler. Støtter og trygger. Skaper et bedre samfunn.

Kulturprisen går til de som bidrar. Uten å begunstige seg selv. men har fokus på andre.