onsdag 3. januar 2018

Kulturprisen 2017 utlysning

Kulturprisen 2017 skal tildeles den ildjelen som frivillig har bidratt til et bedre samfunn for oss alle. Hvem blir det? 
Nok et år er over. 2017 inneholdt en mengde kulturarrangementer og aktiviteter, men i det stille og hverdagslige er det enkeltpersoner som står på og holder hjulene i gang.

Men du har også de ildsjelene som i det stille legger tilrette for at andre skal få oppleve en festival, konsert, turnering eller andre kulturaktiviteter.

Samfunnet stopper uten de frivillige. De som bidrar på dugnad. tar i et tak - gang på gang. Eller brenner for at noe skal skje. Noe nytt. Noe bere. Noe som gleder. Forenkler. Støtter og trygger. Skaper et bedre samfunn.

Kulturprisen går til de som bidrar. Uten å begunstige seg selv. men har fokus på andre.Som kultursjef har jeg fått være med på to tildelinger. Emil Myhre har i et langt liv bidratt til at turløyper rundt om i fjellet er merket og tilrettelagt. Halvor Skare har gjennom et langt liv stilt opp og hjulpet frem unge talenter på fotballbanen.

De er ikke alene. Det er mange som i det hverdagslige bidrar til at hjulene spinner litt fortere rundt. at tilbudet er litt bedre. At mulighetene er der. At andre for en anledning. At vi trives. Har det kjekt.

Nå trenger vi at dere hever blikket og ser disse ildsjelene. De frivillige. at de blir lagt merke til. At du samler sammen informasjon om det disse bidrar med. Og at dere sender det inn til oss.

På grunnlag av innspill fra dere kan vi finne frem til den som fortjener kulturprisen 2017. Foralagne samles inn av kulturavdelingen før de sendes over til Utviklingskomiteen for endelig avgjørelse.

Har du et forslag? Send det til oss via e-post: postmottak@odda.kommune.no eller i post til Odda kommune, Opheimsgt. 31, 5750 Odda.

Følgende retningslinjer ble vedtatt 2017:


  1. Kulturprisen er innstiftet av Odda kommunestyre i 1989
  2. Kulturprisen blir tildelt av Driftkomiteen etter særskilt vedtak inntil 1. gang pr. år. Komiteen kan også vedta å ikke dele ut prisen for det aktuelle året.
  3. Kulturprisen er en kommunal hedring og kan tildeles enkeltpersoner, grupper og lag for frivillig innsats på kultur- og idretts området. Det er den samlede innsatsen som skal tillegges vekt.
  4. Privinner mottar i perioden 2016-2018 et rutete glassfat med motiv fra Odda, med slik tekst: ”Kulturpris Odda kommune”. Fatet er laget av Anne Marit Buer. Odda kommune gir og en pengesum i forbindelse med vedtaket om pristildelingen (pr. dato er denne summen kr. 10.000)
  5. Kulturprisvinner kan nomineres av alle. Dersom et forslag ikke er grunngitt, skal administrasjonen ta kontakt med forslagstiller og be om grunngiving. Saka om kulturprisen er ikke offentlig - dette gjelder også forslagstillere. Utlysning om bidrag til nominasjoner skal opplyses ved oppstart av nytt år på kommunens egne nettsider.
  6. Kulturprisvinner informeres av komiteeleder og kultursjef. Dette skjer i privat regi. Sammen med prisvinner avtales dato for egen Kulturpriskveld i regi av Odda kommune på et eget offentlig arrangement. Teknisk arrangør er kulturavdelingen.  
  7. Ved inhabilitet viser en til forvaltningslova og kommunelova.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar