fredag 12. januar 2018

Støtte til frivillige med fokus på barn- og unge 2018

Det er tid for å utvikle kulturen gjennom støtte fra Kommunen. 
Da er 2018 i gang og vi skal kort se på hvordan midler og støtte utlyses i Odda kommune. Alle først vil jeg nevne at vi har kulturfondet. Det har jeg omtalt i eget blogginnlegg her, men vi har fem andre ordninger. Så her er noen tanker og innspill til utvikling og støtte av kulturen i Odda kommune.

Støtte til aktiviteter for barn- og unge i idrettslag
Som tidligere år får idrettslag støtte til drift og aktiviteter for barn- og unge. Dette beregnes utifra antall medlemmer registrert sentralt hos Idrettsforbundene.

Støtte til aktiviteter for barn- og unge på kulturfeltet
Så kan ulike kulturorganisasjoner søke om støtte til sine aktiviteter hvor barn- og unge er med. Dette er tradisjonelt skolekorps, 4H osv. Her har det vært få organisasjoner som søker. Det kan skyldes at det er få interessemiljøer som er organisert. Dette ønsker vi å se nærmere på.Kunne f.eks. kunstforeningen opprettet en barn- og ungegruppe? Kunne et datamiljø opprettet en barn- og ungegruppe? Kunne Odda dramatiske opprettet en barn-og ungegruppe? Kunne songlaget opprettet en barn- og ungegruppe?

Utfordringen i Odda - på dette feltet - er at vi har kulturskolen. Det kan være at mange tenker. kulturskolen har et bredt tilbud og dekker kvaliteten på hele kulturfeltet.

Det ville være likestilt med å tenke: Odda fotballklubb er gode. De dekker hele idrettsfeltet.

Vel: Odda fotballklubb er en fotballklubb. Odda kulturskole er en musikkskole.

På dette grunnlaget er det svært viktig at vi skaper et mangfold i tilbud for barn- og unge i Odda. eksempler på tilbud vi ikke har er:

 • Kor
 • Dans
 • Drama
 • Film
 • Foto
 • Tegning
 • Kunst 
 • Skriving 
 • Nysirkus 
 • Mekking 
 • Data 
 • osv.  

Er det noen som føler seg kallet? Frivilligsentralen er stedet. Her får dere hjelp til å utvikle tilbud, etablere tilbud, søke om midler til prosjekter og drift.

Aktivitet- og driftsstøtte for ikkekommunale kulturanlegg
Vi har flere kulturanlegg som ikke er kommunale. Det kan være skianleggene på fjellet eller Sentralbadet kulturhus. Dette er bygg hvor det foregår kulturaktiviteter.

Med disse midlene ønsker man å bidra til kvalitet på byggene. Det kan være kjøkken, tak, drenering, stoler, prosjektor osv.

Så har vi sett at støtten i stor grad går til bygg og anlegg som har tilbud for voksne. Vi kan også se at det søkes fra bygg og anlegg som ikke har så stor aktivitet.

Derfor har vi spisset ordlyden: Aktivitet- og driftsstøtte. Vi vil utfordre til å tenke mer på aktivitet - før man tenker drift. Aktivitet fører til drift. Bygget er ikke drift i seg selv.

Talentstipend for kultur- og idrett
Det er mange talenter blant barn- og unge i Odda kommune. Både på idrett og kultur. Vi har landslagsspillere på fotball og nasjonale sangtalenter på TV. Pluss en skog av uoppdagede talenter som er på vei.

Kommunestyret vedtok å fjerne nedre aldersgrense. Det er klokt. Om vi ikke hadde endret dette regelverket ville f.eks. Tuva Lutro måtte ventet i fem år før hun kunne fått talentstøtte til f.eks. flere private sangtimer.

Nå er kultur og idrett likestilt og vi vil vurdere alle søknader på likt grunnlag. Talentet og interessen må være der. men det må også være en god plan for hva man ønsker å gjøre med talentet.

Vi håper på mange gode planer. Ta kontakt med oss om dere vil ha innspill til hvordan talentene kan utvikles.

Forslag til Kulturpris 2017
Odda kommune har hvert år tildelt en kulturpris. Dette er basert på at innbyggere foreslår de kandidater som fortjener en oppmerksomhet.

Slik praksis han vært kan man kalle denne prisen for en ildsjelpris eller frivillighetspris. Der er nok ikke en kulturpris slik man ville forstått dette i en større prissammenheng.

Emil Myhre og Halvor Skare er svært gode eksempler på folk som står på frivillig og skaper "kultur" for aktivitet.

Vi håper det blir mange forslag til hvem som kan fortjene en slik ildjsjel og frivillighetspris for 2017. Her kan dere lese de retningslinjene for tildelingen av prisen

Som dere ser: Det er en mengde aktiviteter som kan få hjelp. Både økonomisk, faglig og gjennom oppmerksomhet. Vi håper det blir mange som søker, mye aktiviteter som beskrives, og mye oppmerksomhet, samt fortjente frivillige ildsjeler. Fristen er 12. februar.

Ta kontakt med oss om dere er i tvil.

Kommunalsjef kultur- og idrett - Lage Thune Myrberget: 97558451
Leder Frivilligsentralen - Elin Myran: 97558505

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar