søndag 22. april 2018

Referat dialogmøte 9. april

I forbindelse med sammenslåing av de tre kommunen har arbeidsgruppa for kultur og innbyggerinvolvering en serie dialogmøter. Her vil vi ha innspill, tanker og behov for den nye kommunen som skal bygges.

I etterkant av dette møtet er det blitt gjort flere justeringer og nye tiltak for innbyggerinvolvering. Deriblant informasjon og workshopsmøter på Utne, Røldal, Kinsarvik og Jondal de kommende ukene.

Her er referat fra det første møtet:Dialogmøte 1
Møte om kultur og identitet i den nye kommunen.
Tid:  09.04.18 klokka 18:00 - 20:00
Sted: Meieriet kulturhus - lillesal
Referent: Nina Hildal
Møteledelse: Arnved Lund og Lage Thune Myrberget
HF var til stade (Svein Knudsen) og rundt 30 personer møtte

Kultur og identitet:
Hvem er vi og hva gjør oss til den vi er?

Orientering om arbeidsgruppa si oppgåve og kartlegging. Kartlegging av det kommunale arbeidet. Rapport for fase 2 skal leveres 1. juni.
Politisk gruppe: Kultur og identitet og innbyggerinvolvering i kommunesammenslåing

Lage gikk gjennom ein presentasjon “på veggen”:
Vi skal bygge den nye kommunen!
Organisering og kompetanse og struktur

Kunsten å bygge samfunn: Med hjarte på rette staden
Kultur er mer enn underholdning

Hva handler kulturarbeid i kommune og fylke om?
Tilrettelegging

Bestilling til dei frivillige: Kva vil dere?
Vi må ville noe som gagner alle/samfunnet

Dialog:
Kva rolle har kultur og frivillige arbeid i dagens kommune?
 • Bobler over av lyst til å ta tak i mangfoldet i den nye kommunen.
 • Skare ungdomslag har hatt deltagere fra alle dei tre kommunen på bunadskurs
 • Kulturen er ikke statisk, den er heile tida i endring og vi må følge med. Verdsette dei frivillige som brenner for noe.
 • Kultur kan være noe som er bra for noen få og vi må slippe til dei som vil noe.
 • Lokaler som står tomme om sommaren, som kan kanskje leies ut gratis. God kultur i eit turist samfunn
 • Nye møter 7. mai og 22. mai.
 • Ting går i faser
 • Kommune med mer enn 3 idrettslag må ha et idrettsråd.
 • Lokaler i Stana hovedmateriale er tre, vevstoler, maling, glass arbeider, mye kultur i godt håndverk. Tilrettelagt for overnatting, 30 sengeplasser. Kva med å halde forskjellige kurs i disse lokalene? Ønsker å knytte til oss reiselivet. Gi et tilbud til de som ikke ønsker å gå i fjellet.
 • Må bli flinkere til å bruke hverandre når man lager et arrangement. Utveksling av kultur mellom dei ulike bygdene.
 • Kulturplan for den nye kommunen, ta tak i det som finnes i de “gamle” kommune. Felles plattform for felles opplevelser, og lage ei plattform. Men ta vare på det lokale.
 • Rom for det gamle, men og se på det nye.
 • Ønsker en tilrettelegging rolle for å få satt ting i system i forhold til å vise vår kultur til turistene.
 • Savner fokus på at det for lite fysisk aktivitet blant de unge i dag. Frivilligheten er på retur i idretten.
 • Legge til rette for friluftsliv, der har man stor mulighet å oppleve mestring. Utfordring med mangfoldet i idretten.
 • Viktig å ha et tilbud i nærheten. Viktig med nettverksbygging, trenger en felles plattformer der ein kan treffe likesinnede. Her er det ein jobb å gjøre. Andre aktiviteter taper ofte for fotballen.
 • DNT har samla to av kommunene som skal slå seg sammen. Opptur eit arrangement samles 8. klassingene. Få støtte av kommune til å arrangere. Koster bl.a å busse ungdommen
 • 70% turistene som kommer ønsker å være fysisk aktiv.
 • Skare gjennom sin danse aktivitet går ut over kommunens grenser, det ser vi på bygdafestane.
 • Frivilligheten imponerer i dag, men faren er at vi ikkje får rekruttering
 • Kommunen kan være rausere med å tilby sine ressurser
 • Ulike arrangementer som øker mangfoldet gjennom heile året. Sjølv om vi nærmer oss, så mangler vi litt på å ha et helårs tilbud.
 • Nettverksbygging kan vere eit nøkkelord. Å vite om hverandre for å bygge en felles plattform
 • Invitasjon ut til alle lag og organisasjoner slik at de kan vera med å lage den nye kulturplanen?
 • Kan morelle og eple bøndene ta med turistane i høsten av frukt?
 • Den nye kommunen trenger en kulturplan
 • Dei frivillige er limet og kommune på være en tilrettelegger. Trenger rammevilkår frå kommunen som gjer det enkelt for dei frivillige å jobbe.
 • Posten kulturmidler må ikke forsvinne.
 • Drivkraften er å glede andre!!
 • Må jobbes for at ein kultursjef kommer på plass i den nye kommunen.
 • Håper at foreldregenerasjonen lar seg positivt smitte av frivilligheten.
 • Laga kulturplan for den nye kommune som må si noe om hvordan vi vil ha det i den nye kommunen
 • Skal ein redusere helse og sosialbudsjettet, må mann øke kulturbudsjettet.
 • Ulike stiftelser som også gir til amatører
 • Dersom vi tar inn profesjonelle, må vi også ta inn og vise fram våre lokale talenter.
 • Kommunale midler bør heller brukes på små arrangement, Store arrangement betaler seg gjerne selv.
 • Eit stort mangfold, hvorfor kan man ikke vise desse fram på eit arrangement der vi feirer sammenslåingen?
 • Kva med å rendyrke og profilere oss som Røldal skibygda, Skare dansebygda, Jondal håndveksbygda?
 • Å møte ei åpen dør gir vann på mølla. Men engasjementet forsvinner dersom denne døra står litt på gløtt.
 • Kommunen sin jobb er i hovedsak å tilrettelegge og gjøre tilgjengelig
 • Hvordan kan dette møtet bidra inn i Ullensvang kommune?
 • Det må komme massivt ønsker fra grasrota for å få ting gjennom hos politikerne.
 • Turistene som kommer ønsker lokal kultur.
 • Frivillighetssentralen kan kartlegge. Kan Workshop være en ide?
 • Hagelaget trenger møtelokaler kan kommunen hjelpe de med dette?
 • Nytt møte 7. mai kl 18.00-20.00


Nina Hildal
referent


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar