torsdag 5. april 2018

Bli med å bygg ny kommune


Den første januar 2020 er Odda kommune blitt historie og Ullensvang kommune er født. Kultur spiller en viktig rolle i hvordan vår identitet oppleves. Hvem blir med? Hva skal til? Hvordan kan vi samarbeide?

Mandag 9. april 2018 kl 18:00 - 20:00 på Meieriet kulturhus i Odda.
Arbeidsgruppa for kultur og innbyggerinteraksjon inviterer til en serie med kreative treff. - Alle er velkomne til disse møtene. Vi vil høre hva enkeltpersoner, lag- og organisasjoner og private kulturaktører tenker kan være bra for å utvikle vår nye kommune; forteller Arnved Lund.

Arbeidsgruppen for kultur- og innbyggerinteraksjon vil treffe alle kulturelle enkeltpersoner og
lag- og organisasjoner. Vi vil diskutere kultur, aktiviteter, idrett, festivaler, konserter,
utstillinger, frivillighet og kreativitet.
Kultur skaper identitet. En person kan være født i Tyssedal, bor nå i Odda, blir en del av
Ullensvang kommune, er del av Hardanger, på vestlandet i Norge. Kultur er mye. Hvem er
vi? Hvor vil vi? Hva blir vi?Saksliste
Orientering om arbeidsgruppens oppgaver og kartleggingen

Dialog
● Hvilken rolle har kultur og frivillighet i dagens kommuner?
● Hvilken rolle har kultur og privat sektor i dagens kommuner?
● Kvalitet: Amatørkultur vs. profesjonskultur
● Hvilken rolle bør kultur og idrett ha i den nye kommunen?
● Hvordan bør kultur bidra til å bygge en ny kommune?

Tema for refleksjons
● Store festivaler - små aktiviteter
● Aldersgrupper - barn og unge og rullatorfestival
● Oppleve, delta eller skape?
● By og bygd
● Arenaer - hvilke kulturscener har vi?
● Friluftsliv og turisme
● Kultur og næring

Neste møte blir mandag 7. mai 2018 kl 18:00 - 20:00 på Meieriet kulturhus i Odda.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar