mandag 9. april 2018

Dialogmøte - kultur & identitet


Hvordan bygges en ny kommune? Det er helt opp til de som bor der. Jo - faktisk - det er akkurat slik det er. Det er innbyggerne som får den kulturen de fortjener. Ved å vær aktiv skapes kultur i møte mellom frivillige, private og kommunen.

Hvordan skapes kultur? Her er noen eksempler:
  • Ingebjørg Bratland konserten var privat arrangør som leide Odda kulturscene. 
  • Hardanger spillfestival er det Joakim Sørå som tok initiativ til. Sammen med en gjeng frivillige miljøer og enkeltpersoner blir dette en stor frivilligfestival. 
  • Litteratursymposiet lønnes av Odda kommune. Mange ansatte bidrar. Frivillige bidrar. Og mange profesjonelle får sin jobb ved å være artister på scenen under de fem dagene arrangementet varer. 
  • Kulturprisen deles ut hvert år på et eget tilpasset kulturarrangement i regi av Odda kommune. 
Noen ganger er arrangementet gratis. Noen ganger er det støttet. Andre ganger er det gratis og sponset. Og i Odda kan du nærmere jul gå inn på en konsert helt gratis, men du velger selv å betale når du går ut igjen fra Lions konserten etterpå.


Under samlingen på Meieriet ble forhåpentligvis kommunens rolle tydeligere. "Vi er en tilrettelegger for egne, private og frivillige arrangementer"; sa Odda sin kultursjef under samlingen.

Hva vil dere ha? Hva kan dere bidra med? Hvordan bygger vi en ny kommune? Hvilken rolle skal  kultur ha?

Dette var noen av de mange spørsmålene den kommunale arbeidsgruppen presenterte fo de ca 30 fremmøtte frivillige enkeltpersoner, lag- og organisasjoner.

Her var Hagelaget, Hardanger storband, Odda kunstforening, DNT, Odda konsertene, politikere fra to kommuner, kulturskole, frivilligsentral, administrasjon fra alle de tre kommunene og Hardanger folkeblad.

Mange gode tanker, innspill og spørsmål  ble stilt, og besvart.
  • Ny kulturstrategi, kulturplan og kulturarenaplan
  • Eget kulturråd (alla idrettsrådet) 
  • Egen kultursjef for den nye kommunen 
  • Gjerne Kygo og kongen, men også lokale aktører på jubileumsfesten for den nye kommunen 
  • Mer mangfoldskultur med alle lokale aktører  
Her er presentasjonen som gruppeleder Arnved Lund og Kommunalsjef kultur- og idrett Lage Thune Myrberget presenterte på møtet: 


Vi i arbeidsgruppen vil lage et referat fra møtet og dele dette med dere.

Få med dere neste møte: 7. mai og 22. mai. Åpent for alle og alle er virkelig velkomne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar