mandag 12. juni 2017

Fagdag kino- og kulturhusdrift


Odda kino har godt med besøk, men det flotte lokalet er lite benyttet på andre dager i uken. Vi skal nå sette fokus på å utvikle kulturhusdrift i lokalene. Dette skjedde torsdag 27. april på Meieriet.

På Meiereiet ser vi at det er lite konsert og show aktivitet, men det er god stigning i antall leietagere på dagtid. Konferanser, kurs og større møter. Vi tilrettelegger for avvikling av møtene, samt ordner alt med mat, servering, teknologistøtte og planlegging av hvordan lokalene best rigges for kunden.

Nå skal Kulturscenen i Odda kino utvikles til å bli en scene for konserter, show og konferanser. Vi har allerede fått på plass masse oppdateringer av det tekniske på scenen. Nå er det drift, programmering og markedsføring som utvikles.

Som et ledd i dette arbeidet inviterte vi flere av de omliggende kino- og kulturhusene til felles fagdag.


Det ble mye erfaringsdeling knytta til markedsføring, artistvalg, utstyr, kompetanse, politisk tilrettelegging og økonomiske drifts og investeringsbehov. Vi ser gode synergier ved å samarbeide. Noe vi allerede gjør, men kan det kan skje mer systematisk.

Stor takk til Kvam og Husnes som bidro i diskusjonene.

Neste samling blir i Odda 13. juni. Da kommer det spesialister på Facebook og Google analytics. De skal ha en 6 timers workshop med oss i hvordan bruke disse verktøyene. Vi gleder oss.

Påmelding:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar