søndag 18. desember 2016

Kulturprisen 2016

Hvem blir mottaker av kulturprisen 2016? Du kan sende inn begrunnede forslag på kandidater (Foto Terje Lægreid).  
Odda kommune deler hvert år ut sin kulturpris. I 2015 var det Emil Myhre som fikk prisen. Vi hadde stor suksess med å tildele prisen på et eget tilrettelagt arrangement. Dette ble en verdig og flott anledning til å vise fram det bidraget prisvinneren har gitt til kommunen.

Hvem har fortjent kulturprisen for 2016?

Det er mange som bidrar frivillig til at Odda er en aktiv kultur- og idrettskommune. Hvem vil du fremme som kandidat til prisen for 2016?

Alle kan melde inn kandidater. Vi minner om at forslagene må begrunnes. Vi vet det finnes gode kandidater og gleder oss til å se forslagene komme inn.


Forslagene sendes til Odda kommune, Opheimsgate 31, 5750 Odda. Merk konvolutten med kulturpris 2016.

Alle forslag blir samlet inn av kulturavdelingen før endelig prosess i Driftskomiteen. Det er de som tildeler kulturprisen for 2016.

Frist for innsendelse av begrunnet forslag er 14. januar.

Siden 2015 er retningslinjene endret. Her ser dere de nye retningslinjene. Vi ser frem til bidragene.

Retninglinjer for Kulturprisen.


  1. Kulturprisen er innstiftet av Odda kommunestyre i 1989
  2. Kulturprisen blir tildelt av Driftkomiteen etter særskilt vedtak inntil 1. gang pr. år. Komiteen kan også vedta å ikke dele ut prisen for det aktuelle året.
  3. Kulturprisen er en kommunal hedring og kan tildeles enkeltpersoner, grupper og lag for frivillig innsats på kultur- og idretts området. Det er den samlede innsatsen som skal tillegges vekt.
  4. Privinner mottar i perioden 2016-2018 et rutete glassfat med motiv fra Odda, med slik tekst: ”Kulturpris Odda kommune”. Fatet er laget av Anne Marit Buer. Odda kommune gir og en pengesum i forbindelse med vedtaket om pristildelingen (pr. dato er denne summen kr. 10.000)
  5. Kulturprisvinner kan nomineres av alle. Dersom et forslag ikke er grunngitt, skal administrasjonen ta kontakt med forslagstiller og be om grunngiving. Saka om kulturprisen er ikke offentlig - dette gjelder også forslagstillere. Utlysning om bidrag til nominasjoner skal opplyses ved oppstart av nytt år på kommunens egne nettsider.
  6. Kulturprisvinner informeres av komiteeleder og kultursjef. Dette skjer i privat regi. Sammen med prisvinner avtales dato for egen Kulturpriskveld i regi av Odda kommune på et eget offentlig arrangement. Teknisk arrangør er kulturavdelingen.  
  7. Ved inhabilitet viser ein til forvaltningslova og kommunelova.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar