tirsdag 8. mars 2016

Driftstilskudd kultur- og idrett 2016


Da er alle frister for søknad om driftstilskudd på kultur- og idrett lagt ut. Det vil komme i HF neste mandag.  

Søknadsfristene er som følger:
• Driftstilskudd for idrettslag er 1. mai
• Driftstilskudd for ikkekommunale kulturbygg og anlegg er 1. april
• Driftstilskudd for barne- og ungdomsorganisasjoner (ikke idrettslag) er 1. april
• Frist for forslag til Odda kommunes kulturpris for 2015 er 1. april

Søknadsskjema finner dere på denne siden.

Vi håper det kommer inn mange søknader og ikke minst forslag til Odda kommunes kulturpris for 2015. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar